מתוך הקטלוג : דוגמאות לאריחי פסיפס

דקור מוזאיק מרובעדקור מוזאיק מלבןדקור מוזאיק מרובע כההדקור מוזאיק אלכסונים